Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze woonruimte dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

–              Een vast inkomen in Nederland

–              Een werkgeversverklaring

–              Inkomens eis:  bruto maandsalaris 2,5 tot 3 keer de huur inclusief

Indien niet helemaal aan de inkomens eis voldaan kan worden, dan kan iemand garant staan onder eveneens dezelfde voorwaarden (inkomen in Nederland, werkgeversverklaring en kopie legitimatiebewijs)

–              Indien u nu een huurwoning heeft vragen wij een verhuurdersverklaring

–              Een bewijs van inschrijving uit het bevolkingsregister van de gemeente waar u thans woont

–              Kopie legitimatie bewijs