Skip to content

VOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor deze woonruimte dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Een vast inkomen in Nederland
  • Een werkgeversverklaring
  • Inkomens eis:  bruto maandsalaris 2,5 tot 3 keer de huur inclusief
  • Indien niet helemaal aan de inkomens eis voldaan kan worden, dan kan iemand garant staan onder eveneens dezelfde voorwaarden
    (inkomen in Nederland, werkgeversverklaring en kopie legitimatiebewijs)
  • Indien u nu een huurwoning heeft vragen wij een verhuurdersverklaring
  • Een bewijs van inschrijving uit het bevolkingsregister van de gemeente waar u thans woont
  • Kopie legitimatie bewijs